images description

כלים לעריכת טקסטים עבריים ועיבודם

צפו בווידאו
הכלים שלנו

נקדן אוטומטי

ניקוד אוטומטי של טקסטים בעברית רבנית ומודרנית.
התחילו לנקד

נקדן מקצועי

נקדן אוטומטי עם ממשק מותאם לאנשי מקצוע. הנקדן מציע מגוון פתרונות שנועדו לקצר משמעותית את זמן ניקוד הטקסטים.
הדגמה התחילו לנקד

חיפוש בתנ״ך

חפשו מילים וביטויים בתנ"ך באופן אינטואיטיבי, בלי צורך להתעסק בהבדלי איות והטיה.
חפשו בתנ״ך

אזכורים תנ״כיים

איתור אוטומטי של אזכורים תנ״כיים בכל טקסט נתון.
התחילו לחפש

השוואת גרסאות (סינופסיס)

הכלי משווה בין שתי גרסאות ומעלה של טקסט, מסמן את ההבדלים בין הגרסאות השונות ומאתר את המילים המקבילות (כולל שינויים בכתיב ומילים נרדפות).
התחילו להשוות

סיווג סגנוני של טקסטים מקראיים

בחרו שתי קטגוריות של טקסט, או יותר (למשל "עברית מקראית קדומה" ו"עברית מקראית מאוחרת"), ודוגמות לכל אחד מהסוגים (למשל יהושע שופטים ואסתר ועזרא). הכלי של דיקטה יסווג כל טקסט חדש שיקבל (למשל רות או יואל) לקטגוריה המסתברת ביותר, בהתבסס על המאפיינים הסגנוניים של כל סוג.
התחילו להשוות

פילוח סגנוני

חלוקת טקסט לפי מאפיינים סגנוניים
התחילו להשוות